0
زبانسرای جوانه
آموزشگاه زبان های خارجی جوانه

با برگزاری کلاس های :

مکالمه , فیلم در مقاطع مختلف سنی

تدریس زبان های عمومی و تخصصی دانشگاه

ترجمه  متون مختلف

کلاسهای آمادگی  IELTS TOFEL

آدرس : پشت بانک کشاورزی مرکزی , نبش خیابان کلاهدوز روبروی میوه فروشها

تلفن : ۴۵۲۴۶۷۷۱ (باقری)تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸