0
ﻣﺴﻌﻮد اﮐﺒﺮی
ﻣﺴﻌﻮد اﮐﺒﺮی

قبول وکالت دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانوادگی ، تجاری ، ثبتی ، نظامی ، دیوان عدالت و …

و نیز مشاوره حقوقی با تعیین وقت قبلی

شماره تلفن : ۰۹۱۸۳۳۱۹۶۲۹

آدرس دفتر : اسلام آباد غرب – جنب مسجد جامع -روبروی پاساژ کلهر -ساختمان امام رضا طبقه دومتاریخ انتشار : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸